Parenteser

Betraktninger fra Mat-teamets grønne enger

En dekonstruert database

I forrige smakebit snakket vi om hvordan Datomic skiller seg fra tradisjonelle databaser i måten den modellerer data - ikke i tabeller med rader og kolonner, men i form av entiteter og attributter. Dagens smakebit tar for seg et helt annet aspekt, hvor Datomic også har en radikalt annerledes tilnærming.

Rich Hickey sa en gang at design fundamentalt handler om ta ting fra hverandre, på en slik måte at man kan sette dem sammen igjen. Dette gjelder i høyeste grad for Datomic sin operasjonelle arkitektur.

Tradisjonelle databaser slik vi kjenner dem består av en kjørende prosess – serveren – som all databaseaktivitet går gjennom. Serveren er arkivaren, en selvstendig aktør som vokter og røkter dataene. Som klient av databasen sender du forespørsler til serveren – ofte i form av SQL – og så løper arkivaren av gårde og finner frem nøyaktig de datasnuttene du har etterspurt, eller oppdaterer de feltene du ba om å få endret.

Sånn er det ikke med Datomic.

Istedenfor en server/klient-arkitektur, har Datomic en transactor/peer-arkitektur.

  • Transactor-ens eneste oppgave er å skrive nye transaksjoner med data.

  • Peers leser data.

Peers er navngitt sånn fordi de ikke er klienter av en server, men er likeverdige, fullverdige lesere. De har like god tilgang til dataene som alle andre peers, inkludert transactoren.

Kort fortalt: Skriving og lesing er helt separert, og gjøres av forskjellige prosesser. Datomic har tatt den tradisjonelle rollen til en databaseserver og kløyvet like i to.

Så da finnes det peers man kan spørre om data?

Nei, men godt spørsmål. Her er det som er så kult: Du er en peer. Altså, app-en du skriver. Prosessen din, koden din har direkte tilgang til dataene. Ved oppstart spør den transactor-en hvor dataene er lagret, og deretter henter den dataene selv derfra.

La meg forsøke å illustrere hvordan det ser ut i praksis:

Vi vet at databaser trenger indekser for å være raske. Indeksene er noe serveren bruker for å slå opp data effektivt. Men med Datomic er ikke indeksene noe serveren bruker, det er noe vi bruker. Vi har direkte tilgang til indeksene, i vår egen prosess.

La oss se på litt kode. Datomic API-et gir tilgang til indeksen via d/datoms. Den gir oss en liste med datoms som matcher:

(count (seq (d/datoms db :avet :player/name)))

;; => 8324

Her bruker vi :avet-indeksen som er sortert på attributt først, så verdi, entitet og transaksjon. Vi finner alle oppføringer med :player/name-attributtet, og får vite at det er 8324 spillere med navn i databasen.

La oss se på starten av indeksen:

(take 5 (d/datoms db :avet :player/name))

;; =>

(#datom[17592205630297 65 "A Dutch Curious" 13194159119207]
 #datom[17592186090739 65 "Aaa" 13194139579706]
 #datom[17592188248201 65 "Aaaa" 13194141737106]
 #datom[17592186187563 65 "Aaaaaa" 13194139676483]
 #datom[17592195932321 65 "Aaaaaaaaaahhhhh" 13194149421349])

Det er åpenbart at indeksen er sortert alfabetisk, og at enkelte spillere av Adventur ikke har den beste fantasien når det kommer til navn.

Så her er det datoms, tupler av [e a v t] (mer om dette i forrige smakebit). Attributtet er kanskje vanskeligst å kjenne igjen, fordi det er representert ved sin database-id, 65, som er det løpenummeret :player/name har fått.

Så, la oss finne min spiller i dette datasettet:

(first (d/datoms db :avet :player/name "Magnar"))

;; => #datom[17592202810723 65 "Magnar" 13194156299671]

Et raskt oppslag i indeksen, og jeg fant ID-en min.

Hvis jeg allerede hadde hatt en ID, og heller lurte på hva navnet var, så kan jeg bruke indeksen som er sortert på entitet-ID, :eavt.

(first (d/datoms db :eavt 17592202810723 :player/name))

;; => #datom[17592202810723 65 "Magnar" 13194156299671]

Som du ser så gir dette samme datom, bare slått opp i en annen indeks. Hvis jeg gjør samme oppslag som over, men dropper å oppgi attributtet, slik …

(d/datoms db :eavt 17592202810723)

… så får jeg ut en liste med alle attributter for min spiller.

Ganske stilig.

Til slutt

Sånn til daglig bruker man ikke indeksene direkte så ofte. Datomic har mer praktiske måter å hente ut data på enn dette. Men eksempelet illustrerer poenget: Med Datomic får applikasjonsprosessen din full tilgang til de dataene man normalt tenker er skjult bak et spørrespråk og en ekstern prosess.

Ikke bare betyr det at problemer som N+1 forsvinner helt. Ikke bare betyr det at du aldri igjen kommer til å ta ned prod fordi du skrev en suboptimal SQL – du kan bruke så mye prosessorkraft og tid på en query du bare vil, uten å påvirke ytelsen for noen andre. Det betyr også at du kommer mye nærmere på dataene. Og det gjør en stor forskjell.

Magnar
Magnar

Om Datomic

Smakebiter av Datomic er en serie med bloggposter om den spennende og rare databasen Datomic. Lyst til å lese videre? Her er det neste innlegget i serien: