Parenteser

Betraktninger fra Mat-teamets grønne enger

En eksplosjon av data

Datomic er en aldeles nydelig database å jobbe med. Vi starter året med en ny serie med smakebiter av denne funksjonelle, funksjonelle databasen. Først ut er datamodellen som ligger i bunn – og eksplosjoner!

Sa du eksplosjoner?

Ja visst!

Datomic lagrer alle dataene sine flatt, men de dataene vi jobber med er jo sjelden det. La oss ta et eksempel:

{:blog-post/id 14
 :blog-post/title "Smakebiter av Datomic: En eksplosjon av data"
 :blog-post/tags [:datomic :clojure]
 :blog-post/author {:person/id "magnars"
          :person/given-name "Magnar"
          :person/family-name "Sveen"}}

Her er det jo et map, med en liste og et nytt map inni. Vi kunne kanskje lagret dette akkurat slik i en dokumentdatabase? – men datomic er ikke en sånn’en. Dessuten har jeg en mistanke om at den personen der er forfatter av andre bloggposter også.

Vi må bryte det opp på noe vis.

Ergo, eksplosjoner?

Ja, men først litt om datamodellering.

Tradisjonelle relasjonelle databaser sliter med å modellere trestrukturer. Datomic svingte rundt hele problemet ved i stedet å basere seg på idéer fra universell datamodellering, som RDF sine semantiske tripler.

Istedenfor rader og kolonner i firkantede tabeller, er dataene organisert i entiteter og attributter.

Det ser nesten slik ut:

[entitet, attributt, verdi]

Eksempelvis:

[1234, :blog-post/title, "Smakebiter av Datomic: En eksplosjon av data"]

Datomic sin nyvinning i dette spacet er å legge til transaksjon i dette triplet. Det lar oss spore når denne informasjonen er fra. Hvilken annen informasjon ble stadfestet samtidig? Hvem kom med den?

[entitet, attributt, verdi, transaksjon]

Triplet har blitt et datom.

Jeg mener bestemt at jeg ble lovet eksplosjoner

Det kommer nå!

Vi hadde jo denne, ikke sant?

{:blog-post/id 14
 :blog-post/title "Smakebiter av Datomic: En eksplosjon av data"
 :blog-post/tags [:datomic :clojure]
 :blog-post/author {:person/id "magnars"
          :person/given-name "Magnar"
          :person/family-name "Sveen"}}

Datomic eksploderer denne ut i sine minste bestanddeler, slik at alt kan lagres flatt. La oss starte innerst:

[5678, :person/id, "magnars"]
[5678, :person/given-name, "Magnar"]
[5678, :person/family-name, "Sveen"]

Her har vi altså en entitet med en intern ID 5678, og alt vi vet om den.

[1234, :blog-post/id, 14]
[1234, :blog-post/title, "Smakebiter av Datomic: En eksplosjon av data"]
[1234, :blog-post/author, 5678]

Se her kom et triks!

Blogposten har en referanse til en annen entitet. I Datomic har man et skjema som beskriver hvilke attributter som peker på andre entiteter, såkalte refs.

Til slutt, lista med tags:

[1234, :blog-post/tags, :datomic]
[1234, :blog-post/tags, :clojure]

Her skjer det noe rart.

Igjen må vi bruke Datomic sitt skjema til å si at dette attributtet har høy kardinalitet – altså at det kan ha flere verdier per attributt.

Og med det har vår nøsta datastruktur blitt eksplodert til tripler:

[1234, :blog-post/id, 14]
[1234, :blog-post/title, "Smakebiter av Datomic: En eksplosjon av data"]
[1234, :blog-post/author, 5678]
[1234, :blog-post/tags, :datomic]
[1234, :blog-post/tags, :clojure]
[5678, :person/id, "magnars"]
[5678, :person/given-name, "Magnar"]
[5678, :person/family-name, "Sveen"]

Vakkert.

Og poenget er?

Hovedpoenget er at denne tilnærmingen modellerer både grafer og relasjonelle data – aldeles fri for impedance mismatch.

I tillegg: Når man har sprengt trestrukturen fra hverandre, så er dataene mye lettere å jobbe med under panseret. De har alle samme form, som åpner for mange muligheter. Du kan for eksempel strømme data til nettleseren uten å lage det på nytt hver gang, eller finne forskjeller mellom vilkårlige datasett på en effektiv måte.

I neste bloggpost i serien skal vi se hvordan Datomic bruker dette til effektiv indeksering av data. Det er bare å glede seg!

Magnar
Magnar

Om Clojure og Datomic

Smakebiter av Datomic er en serie med bloggposter om den spennende og rare databasen Datomic. Lyst til å lese videre? Her er det neste innlegget i serien:

En dekonstruert database

Rich Hickey sa en gang at design fundamentalt handler om ta ting fra hverandre, slik at man kan sette dem sammen igjen. Dette gjelder i høyeste grad for Datomic, databasen som er kløyvet like i to.